Forum Auto ir Tallina Kaubamaja Groupp AS sastāvdaļa

Tallinna Kaubamaja Grupp AS un tās meitasuzņēmumu (turpmāk tekstā - Grupa) mērķis ir būt Igaunijas tirdzniecības nozares flagmanim un vienam no Baltijas reģiona veiksmīgākajiem biržā kotētajiem uzņēmumiem.  Grupas misija ir būt pirmajai izvēlei saviem klientiem, augstu vērtētam darba devējam saviem darbiniekiem, un uzticamam investīciju objektam saviem akcionāriem. 

Grupai ir nozīmīga savu pamatvērtību un priekšzīmīgas uzņēmējdarbības principa ievērošana ikdienas darbībā. Grupas pamatvērtības ir godīgums - mēs esam atklāti, patiesi un nesagrozam patiesību;rūpes - mēs esam draudzīgi, izpalīdzīgi un gatavi meklēt risinājumus; uzticamība - mēs pildām savus solījumus un ievērojam noteikumus; inovatīvisms - mēs esam atvērti inovatīvām un mūsdienīgām idejām un cenšamies vienmēr būt vienu soli priekšā; vides apziņa - mēs rūpējamies par apkārtējo vidi un iespējami taupīgi izmantojam resursus.

Labas prakses kodeksa mērķis ir apkopot un definēt būtiskākos principus, ko Grupas darbiniekiem un sadarbības partneriem ir jāievēro savā darbībā. Labas prakses kodekss ir Grupas ilgtermiņa uzņēmējdarbības stratēģijas daļa. Grupa jebkuros apstākļos sagaida no saviem darbiniekiem un sadarbības partneriem godīgu, ētisku un likumpaklausīgu rīcību.

Savā darbībā Grupa balstās uz valsts iekšējām un starptautiskajām vadlīnijām un pamatprincipiem, tajā skaitā uz Finanšu inspekcijas Sabiedrības labas vadības praksi, OECD starptautiskiem uzņēmumiem izstrādātajām vadlīnijām un ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem, un, pamatojoties uz tiem, ir izstrādāts arī šis labas prakses kodekss.

Lejupielādēt, labas prakses kodeksu šeit > > >