SIA “FORUM AUTO” 
DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

SIA "FORUM AUTO” (turpmāk — Forum Auto) datu aizsardzības noteikumi ir principi, uz kuru pamata SIA “FORUM AUTO” apstrādā personas datus.  Datu aizsardzības noteikumi attiecas uz visām fiziskām personām, kuras vēršas pie Forum Auto, slēdz līgumus ar Forum Auto, apmeklē tirdzniecības un servisa salonus un tīmekļa vietnes, kas pieder Forum Auto www.forumauto.lv, kia.forumauto.lv, cadillac.lv, peugeot.forumauto.lv un lietotiauto.eu (turpmāk tekstā kopā sauktas “tīmekļa lapas”), vai iesniedz pieteikumu darbam Forum Auto.

Ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem vienmēr varat iepazīties tīmekļa‑lapā, kas atrodas Forum Auto mājaslapā www.forumauto.lv.  Iepazīties ar datu aizsardzības noteikumiem var arī, vēršoties Forum Auto klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski sazinoties ar Forum Auto datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz dpo@kaubamaja.ee.

 1. Forum Auto SIA kā atbildīgais personas datu apstrādātājs

Atbildīgais personas datu apstrādātājs ir SIA “FORUM AUTO”, reģistrācijas kods 40003930147, adrese Kārļa Ulmaņa gatve, 101, Rīga/Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, e-pasts info@forumauto.lv.  Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Forum Auto datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz dpo@kaubamaja.ee.

Forum Auto ir uzņēmums, kas ir daļa no Tallinna Kaubamaja Grupp AS koncerna, un nodarbojas ar automašīnu tirdzniecību un servisu.

 1. Datu aizsardzības noteikumu darbības robežas

Forum Auto datu aizsardzības noteikumi attiecas uz visām fiziskām personām, kuras apmeklē Forum Auto tirdzniecības un servisa salonus un tīmekļa vietnes www.forumauto.lv, kia.forumauto.lv, cadillac.lv un peugeot.forumauto.lv vai arī slēdz līgumus ar Forum Auto.  Datu aizsardzības noteikumi attiecas arī uz fiziskām personām, kuras: iesniedz Forum Auto pieprasījumu, kas satur personas datus, vai iesniedz pieteikumu darbam Forum Auto.

 1. Uz kāda pamata Forum Auto apstrādā personas datus?

Forum Auto apkopo un apstrādā Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatojumiem:

 • Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tas ir, Jūs devāt Forum Auto piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei ar vienu vai vairākiem mērķiem, kas Jums bija zināmi iepriekš (piemēram, klientu apmierinātības pētījums, tiešais mārketings, spēles patērētājiem, saruna Forum Auto Chat čatā, Forum Auto sociālie tīkli).
 • Pamatojoties uz līgumu, tas ir, personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kas noslēgts starp Forum Auto un Jums, vai līguma noslēgšanai saskaņā ar Jūsu gribu līguma izrietošo tiesību un pienākumu ietvaros (piemēram, pārdošanas līgums, testa brauciena līgums, tehniskās apkopes līgums un citi līgumi un piedāvājumi, pamatojoties uz kuriem Forum Auto pārdod vai pārdos Jums preces, vai arī pārdod vai sniegs Jums pakalpojumus).
 • Pamatojoties uz likumu, tas ir, Forum Auto apstrādā personas datus, lai izpildītu uz Forum Auto attiecināmās likumā noteiktās saistības (piemēram, atbildi uz valsts iestāžu pieprasījumiem likumā paredzētajā gadījumā un apjomā).
 • Pamatojoties uz likumīgajām interesēm, tas ir, Forum Auto apstrādā personas datus, ņemot vērā Forum Auto likumīgās intereses (videonovērošanas sistēmas datu apstrāde personu un mantas aizsardzībai, juridisko prasību izskatīšana, personas datu profila analīze).  Forum Auto apstrādā personas datus, pamatojoties uz likumīgajām interesēm tikai tādā gadījumā, ja šādas apstrādes intereses nepārsniedz datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvību, kuru dēļ šie dati būtu jāaizsargā.  Lai iegūtu detalizētāku informāciju par pamatoto interešu veidošanās principiem, Jums ir tiesības sazināties ar Forum Auto datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz dpo@kaubamaja.ee.

Ja Forum Auto ir nepieciešami Jūsu personas dati, lai sniegtu pakalpojumu vai pārdotu preci atbilstoši likumam vai noslēgtajam/noslēdzamajam līgumam, bet Jūs atsakāties sniegt Forum Auto savus personas datus, Forum Auto ir tiesības atteikties sniegt Jums pakalpojumu vai pārdot preci. 

 1. Kādiem nolūkiem Forum Auto apstrādā personas datus?

Forum Auto apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • līguma slēgšana ar Jums vai ar Jums noslēgtā līguma izpilde
 • attiecību uzturēšana ar klientu vai saziņa ar klientu
 • klientu bāzes administrēšana un analīze
 • preču un pakalpojumu piedāvāšana
 • tiešais mārketings
 • patērētāju paradumu pētīšana
 • pakalpojumu pārvaldība un to attīstība
 • Interneta lapas izmantošana un uzlabošana
 • balvu izloze un aptauju veikšana
 • pārdošanas statistikas apkopošana
 • kandidāta, kurš pretendē uz darbu, piemērotības izvērtēšana darbinieku pieņemšanas procesā
 • personu un mantu aizsardzība
 • juridisko prasību izskatīšana
 • no likuma izrietošo prasību izpilde.

Apstrādājot personas datus, Forum Auto ņem vērā minimuma principu, tas ir, mēs apstrādājam datus tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams konkrēta mērķa sasniegšanai.  Ja Forum Auto izlems sākt savākto personas datu apstrādi ar mērķi, kas nav minēts iepriekš, tad pirms personas datu apstrādes uzsākšanas Forum Auto informēs par citu mērķi un nodrošinās saistošo nepieciešamo informāciju.

 1. Kādus personas datus apstrādā Forum Auto?

Forum Auto apkopo un apstrādā šādus Forum Auto veikalu un Forum Auto Interneta lapu apmeklētāju personas datus:

 • Iegādājoties preces vai saņemot pakalpojumus, uzņēmums Forum Auto apkopo un apstrādā datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, personu apliecinoša dokumenta datus, datus par jūsu automašīnu).
 • Personu un mantas aizsardzībai Forum Auto apkopo un apstrādā Forum Auto salonu apmeklētāju personas datus, kas saglabājušies videonovērošanas kameru ierakstos, automašīnu tirdzniecībai un tehniskajai apkopei.
 • Iesniedzot pieteikumu Forum Auto vai nosūtot pieprasījumu un pasūtot pakalpojumu, izmantojot Forum Auto tīmekļa vietnes un sociālos tīklus, Forum Auto apkopo un apstrādā tikai to informāciju, ko norādāt savā pieteikumā (piemēram, Jūsu vārdu un uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par jūsu automašīnu un citu jūsu sniegto informāciju). Forum Auto apstrādā Jūsu sniegtos personas datus tikai ar mērķi apstrādāt Jūsu pieprasījumu un atbildēt uz to.
 • Apmeklējot Forum Auto Interneta lapas, tiek apstrādāti dati, kurus Forum Auto saņem, izsekojot vietnes apmeklējumu statistiku (piemēram, IP adresi, lietotāja pārlūkprogrammu, sīkfailus u.c.).
 • Uzsākot darbu Forum Auto, uzņēmums Forum Auto apstrādā informāciju, kuru esat norādījis savā CV un citus Jūsu iesniegtos dokumentus (piemēram, Jūsu vārdu un uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, tālruni, informāciju par jūsu izglītību un darba pieredzi, kā arī citu saistošu informāciju, kuru esat norādījis).
 • Jūsu īpašo kategoriju personas datus Forum Auto apstrādā tikai tādā gadījumā, ja Forum Auto piedāvāto produktu vai sniegto pakalpojumu dēļ ar Jums noticis kas tāds, kas ir ietekmējis Jūsu veselību, vai arī Jūs esat sazinājies ar mums ar pieprasījumu, kurā ietverti īpašās kategorijas personas dati.

Forum Auto apstrādās Jūsu personas datus tikai tādā gadījumā, ja Jūs pats brīvprātīgi iesniegsiet attiecīgo paziņojumu.  Forum Auto ir tiesības pārbaudīt Jūsu sniegto personas datu precizitāti un apkopot papildu datus par Jums, kas pieejami publiskajos avotos, piemēram, lai pārbaudītu Jūsu finansiālo labklājību no publiskā reģistra par maksājumu pārkāpumiem pēc noklusējuma vai autovadītāja tiesību spēkā esamību, noslēdzot līgumu par testa braucienu.

 1. Personas datu apstrādes termiņš

Forum Auto apstrādā Jūsu personas datus klientu attiecību uzsākšanas sākumā un to laikā, pirmkārt tad, kad apmeklējat Forum Auto tirdzniecības un servisa salonus un Interneta lapas.  Forum Auto apstrādā Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai uzturētu attiecības ar Jums kā ar Forum Auto klientu vai uzturētu līdzīgas attiecības, vai līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu personas datu apstrādei, vai līdz termiņam, kas izriet no likuma, ja dati tiek apstrādāti juridiskiem mērķiem.

Izplatītākie personas datu apstrādes termiņi:

 • Automašīnu pirkšanas un pārdošanas līgumi — 7 gadi no pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīža.
 • Dati, kas attiecas uz automašīnu servisa līgumiem — līdz automašīnas vai rezerves daļas garantijas perioda beigām atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.
 • Testa brauciena līgumi — 7 gadi no līguma noslēgšanas brīža.
 • Videonovērošanas ieraksti Forum Auto tirdzniecības un servisa salonos tiek glabāti 30 kalendārās dienas, izņemot gadījumus, kad to ilgākas uzglabāšanas nepieciešamība ir saistīta ar pašreizējo lietvedību, kas saistīta ar personu un mantas aizsardzību, vai ja ilgākas uzglabāšanas prasība izriet no likuma.
 • Klientu pieprasījumi un pieteikumi, kā arī viņu pretenzijas un sūdzības tiek glabātas 3 gadus no Forum Auto galīgās atbildes nosūtīšanas.
 • Kandidātu dati, iekārtojoties darbā — izvēlētā kandidāta dati - saskaņā ar Darba līguma likumu, bet dati par kandidātiem, kuri netika izvēlēti — 1 gadu un 4 mēnešus no pieņemšanas lēmuma dienas.
 • Personas dati, kas saistīti ar juridisko prasību izskatīšanu, tiek glabāti 3 gadus no lietvedības beigām.

Iestājoties iepriekš norādītajiem termiņiem, personas dati tiek automātiski dzēsti vai kļūst anonīmi.

Ja Jums ir jautājumi par datu glabāšanas termiņiem, lūdzam sazināties ar Forum Auto, rakstot e-pastu uz info@forumauto.lv.

 1. Jūsu personas datu nosūtīšana

Apstrādājot Jūsu personas datus, Forum Auto var izmantot trešo personu sniegtos pakalpojumus, tas ir, pilnvarotu personas datu apstrādātāju pakalpojumus, kuri sniedz Forum Auto nepieciešamos pakalpojumus (piemēram, izstrādā nepieciešamo programmatūru, nodarbojas ar tiešo mārketingu, sniedz apsardzes un videonovērošanas pakalpojumus, sniedz maksājumu un pasta pakalpojumus u.c.).  Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Forum Auto izstrādātajiem noteikumiem, ar viņiem tiek noslēgti līgumi par personas datu konfidencialitātes saglabāšanu.  Papildus iepriekš minētajam, Forum Auto ir tiesības nosūtīt personas datus uzraudzības, izmeklēšanas un tiesībaizsardzības institūcijām, kā arī trešajām personām, ja attiecīgais pienākums izriet no likuma.

Ar Forum Auto pilnvaroto apstrādātāju sarakstu varat iepazīties, rakstot e-pastu uz info@forumauto.lv.

 1. Tiešā mārketinga un apmierinātības pētījumi

Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Forum Auto var izmantot Jūsu iesniegtos personas datus, lai nosūtītu Jums informāciju par atlaidēm, kampaņām un piedāvājumiem, kā arī veiktu apmierinātības pētījumus.

Gadījumā, ja vairs nevēlaties saņemt tiešos piedāvājumus no Forum Auto, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, sekojot instrukcijām, kas norādītas tiešajā e-pastā, rakstot Forum Auto uzņēmumam e-pastu: info@forumauto.lv.   Piekrišanas atsaukums nav spēkā ar atpakaļejošu datumu, jeb, tas neietekmē personas datu apstrādi, kas tika veikta pirms atsaukšanas.

 1. Videonovērošanas kameru ieraksti

Lai aizsargātu personas un mantu, Forum Auto tirdzniecības un servisa salonos tiek veikta videonovērošana.  Forum Auto ir atbildīgs par videoierakstiem, kas tiek iegūti videonovērošanas rezultātā, un par personas datu apstrādi, ko satur šie videoieraksti.  Visi videoieraksti ir pieejami tikai tām personām, kurām ir tiesības apskatīt videoierakstus, lai izpildītu savus darba uzdevumus.

Videoieraksti parasti tiek glabāti līdz 30 kalendārajām dienām, izņemot gadījumus, kad ilgākas glabāšanas nepieciešamību ir radījusi pašreizējā lietvedība, kas saistīta ar personu vai mantas aizsardzību, vai arī to ir noteicis likums.

 1. Personas datu apstrāde Forum Auto pasākumos

Forum Auto ir tiesības veikt uzņēmuma Forum Auto organizēto pasākumu foto un videoierakstus.  Forum Auto ir tiesības izmantot un publicēt ierakstus, kas veikti pasākumos, saprāta robežās Forum Auto iekšējā tīmeklī, tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos un sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos pēc saviem ieskatiem.  Ja Jūs kā pasākuma dalībnieks nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti iepriekšminētajos ierakstos, lūdzu, informējiet par to personu, kas pasākumā veica šos ierakstus.

 1. Darba meklētāju personas datu apstrāde vietnē Forum Auto

Ja jūs piesakāt savu kandidatūru darbam Forum Auto, uzņēmums Forum Auto apstrādā kandidāta sniegtos personas datus, lai novērtētu kandidāta profesionālo piemērotību un atbilstību amatam.  Forum Auto var iegūt informāciju par kandidātu arī no citiem avotiem, piemēram, valsts reģistriem, rekomendētājiem, iepriekšējiem darba devējiem utt. Uzņēmums Forum Auto vēršas pie kandidāta rekomendētājiem vai iepriekšējiem darba devējiem tikai tādā gadījumā, ja kandidāts ir devis savu piekrišanu sazināties ar rekomendētāju.

Personas dati un dokumenti, kas attiecas uz darbā iekārtošanās pieprasījumu, ir pieejami tikai personām, kuras piedalās darbā pieņemšanas procesā, kas ir pilnvarotas šim nolūkam.  Forum Auto saglabā izvēlētā kandidāta datus tik ilgi, cik tas ir paredzēts Darba līguma likumā, bet dati par kandidātiem, kuri netika izvēlēti — tiek saglabāti 1 gadu un 4 mēnešus no pieņemšanas lēmuma dienas.  Forum Auto var saglabāt kandidāta personas datus līdz 3 gadiem ar kandidāta piekrišanu, lai nākotnē kandidātam nosūtītu citus darba piedāvājumus.
 

 1. Kā Forum Auto aizsargā Jūsu personas datus?

Veicot Jūsu personas datu vākšanu, uzglabāšanu un apstrādi, Forum Auto izmanto piemērotus un pietiekamus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas aizsargā pret nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to pārveidošanu, publicēšanu vai iznīcināšanu.  Tikai pilnvarotām personām ir piekļuve personas datiem to pārveidošanai un apstrādei.
 

 1. Jūsu tiesības, kas saistītas ar Jūsu datu apstrādi

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt no Forum Auto savus personas datus, pieprasīt savu personas datu labošanu vai pārsūtīšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu un personas datu dzēšanu, kā arī iesniegt iebildumus par savu personas datu apstrādi.

Lūgumus, kas saistīti ar personas datu apstrādi, lūdzam iesniegt, rakstot Forum Auto uzņēmumam e-pastu uz info@forumauto.lv.  Lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību, Jūsu lūgumam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

Forum Auto ir tiesības atbildēt uz Jūsu lūgumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas brīža.  Forum Auto ir tiesības neatbildēt Jūsu lūgumam, ja nav iespējams noteikt Jūsu identitāti, ja personas datu iesniegšana nav droša, ja Jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nevajadzīgi (pirmkārt, tādā gadījumā, ja vienu un to pašu pieteikumu nosūtāt vairākas reizes).  Forum Auto ir tiesības atteikt Jūsu lūgumam par personas datu apstrādes ierobežošanu vai personas datu dzēšanu tādā gadījumā, ja personas datu apstrādes saistības izriet no līguma vai likuma, ja personas datu apstrāde nepieciešama, lai izveidotu, izvirzītu vai aizsargātu ar personu un mantas aizsardzību saistītās tiesiskās prasības.  Ja Forum Auto nav iespējas izpildīt Jūsu lūgumu, tad Forum Auto nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā paziņos iemeslu, kāpēc lūgumu nav iespējams izpildīt.

 1. Pretenziju iesniegšana

Gadījumā, ja uzskatāt, ka, apstrādājot personas datus, Forum Auto pārkāpj Jūsu tiesības, tad Jums ir tiesības jebkurā brīdī griezties Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv) vai tiesā.
 

 1. Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne (cookie) –  tas ir mazs teksta fails, kuru Interneta pārlūks automātiski saglabā lietotāja ierīcē.  Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par to, kā lietotājs apmeklē Interneta lapu, lai viņam nodrošinātu labāko lietotāja pieredzi.  Interneta lapās tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • sesijas sīkdatnes, kuru mērķis ir ļaut izmantot tīmekļa vietni;
 • pastāvīgās sīkdatnes, kuru mērķis ir atcerēties, kuras Interneta lapu sadaļas klients ir apmeklējis;
 • pirmās un/vai trešo personu sīkdatnes, kuru mērķis ir rādīt lietotājam atbilstošas ​​reklāmas un piedāvājumus;
 • trešās personas analītiskās sīkdatnes, kuru mērķis ir optimizēt mārketinga attiecības.

Interneta lapas apmeklētājs var izdzēst un/vai bloķēt savā ierīcē saglabātās sīkdatnes, mainot atbilstošos iestatījumus savā Interneta pārlūkprogrammā.  Ja sīkdatnes netiek lietotas, Interneta lapa var pārstāt pareizi darboties, un/vai lietotājs var zaudēt piekļuvi dažām funkcijām.

Papildus analītiskajām sīkdatnēm Interneta lapa izmanto pikseļus (pixel tags, web-beacons), ar kuru palīdzību tiek izsekota Interneta lapas apmeklētība.  Šī procesa laikā dati, kas ļauj identificēt personu, netiek apstrādāti.

 1. Bezpersonisku datu apstrāde

Apmeklējot Interneta lapas, Forum Auto var apkopot tādus bezpersoniskus datus kā Interneta lapas apmeklējuma datums un laiks, no Interneta lapas lejupielādētā informācija, informācija par pārlūku un operētājsistēmu, Interneta pakalpojumu sniedzēju un citu līdzīgu informāciju.  Iepriekš minētos datus Forum Auto apstrādā anonīmi, un paši dati galvenokārt tiek izmantoti Interneta lapas funkcionalitātes uzlabošanai.

 1. Profila analīze

Forum Auto var izmantot statistikas datus par darījumiem, lai veiktu profila analīzi, lai labāk izprastu, ko Jūs sagaidāt, un, pamatojoties uz to, piedāvātu Jums vislabākās preces un pakalpojumus.  Profila analīzes rezultātā Forum Auto nepieņems nekādus lēmumus, kuriem ir juridiska nozīme.

 1. Izmaiņas datu aizsardzības noteikumos

Forum Auto ir tiesības jebkurā laikā mainīt un papildināt datu aizsardzības noteikumus.  Spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi vienmēr ir pieejami tīmekļa lapā, kas atrodas Forum Auto mājaslapā http://forumauto.lv.  Turklāt ar datu aizsardzības noteikumiem vienmēr var iepazīties, rakstot Forum Auto uzņēmumam e-pastu uz info@forumauto.lv vai sazinoties ar Forum Auto datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz  dpo@kaubamaja.ee.